าลา-ภ-าลา. 1998 ใ . ๕๎๋๑๒, ์เ๑๋๎ 50 ี 60 ๑์ .

าลา--าลา. 1998 oil on canvas 50 60 cm .